försonlig

försonlig
• försonlig, fridsam, fredlig, medgörlig, mild
• fredlig, fridsam, saktmodig, försonlig, stillsam, fridfull, lugn, harmonisk

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • forsonlig — for|son|lig adj., t, e (venlig og imødekommende) …   Dansk ordbog

  • försonlig — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • Rekonciliabel — Forsonlig …   Danske encyklopædi

  • fredlig — • försonlig, fridsam, fredlig, medgörlig, mild • godmodig, gladlynt, godlynt, godsint, hygglig, välvillig, fredlig, fridsam, gemytlig • fredlig, fridsam, saktmodig, försonlig, stillsam, fridfull, lugn, harmonisk • fridfull, lugn, stilla, ostörd,… …   Svensk synonymlexikon

  • fridsam — • försonlig, fridsam, fredlig, medgörlig, mild • godmodig, gladlynt, godlynt, godsint, hygglig, välvillig, fredlig, fridsam, gemytlig • foglig, medgörlig, fridsam, beskedlig, undfallande, eftergiven, saktmodig, fogsam, böjlig, resonabel •… …   Svensk synonymlexikon

  • konciliant — • försonlig, fridsam, fredlig, medgörlig, mild …   Svensk synonymlexikon

  • fridfull — • idyllisk, harmonisk, täck, fridfull • fredlig, fridsam, saktmodig, försonlig, stillsam, fridfull, lugn, harmonisk • fridfull, lugn, stilla, ostörd, fredlig, fridsam …   Svensk synonymlexikon

  • lugn — • stillhet • flegmatisk, sävlig, lugn, trög, senfärdig, maklig, oberörd • säkerhet, trygghet, skydd, lugn, stöd • lugn, balanserad, kontrollerad, stadig, måttfull, värdig • stilla • tystnad, tysthet, ljudlöshet, stillhet, lugn • lidelsefri,… …   Svensk synonymlexikon

  • medgörlig — • foglig, medgörlig, fridsam, beskedlig, undfallande, eftergiven, saktmodig, fogsam, böjlig, resonabel • försonlig, fridsam, fredlig, medgörlig, mild …   Svensk synonymlexikon

  • mild — • ljum, ljummen, halvvarm, avsvalnad, kylslagen, blid, mild • fördragsam • försonlig, fridsam, fredlig, medgörlig, mild …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”